„Pēc tā jūs visi pazīs, ka esat mani mācekļi,
ja būs mīlestība jūsu starpā." Jņ 13, 35

Ukrainas iekšzemes bēgļu krīze

Iekšzemes bēgļu skaits gada laikā Ukrainā ir pieaudzis no 17 000 2014.gada aprīlī līdz 1.2 miljoniem šī gada aprīlī.

„1.2 miljoni cilvēku dzīvo konflikta zonu tuvumā, 2 miljoni atrodas 15 km zonā abās karadarbības pusēs, saskaroties ar regulāriem uzbrukumiem. Visbeidzot, 2.1 miljons cilvēku dzīvo valdības nekontrolētajā teritorijā,” saka Barbara Manci, ANO pārstāve Kijevā.

Palīdzēsim zemestrīces upuriem Nepālā

Saistībā ar sestdien, 25.aprīlī, notikušo zemestrīci Nepālā „Caritas Latvija” pievienojas starptautiskā Caritas organizāciju tīkla uzsāktajai palīdzības sniegšanai nelaimē cietušajiem, vācot ziedojumus.

Palīdzēsim Solvitai

Solvita mūsu redzeslokā nonāca jau pagājušajā vasarā. Viņas aprūpē ir 7 nepilngadīgi bērni, par kuriem rūpējas viena. Solvita nav no tām, kura zina, kur un ko vislabāk paprasīt, varbūt tāpēc viņas ģimenes mājai ir akūti vajadzīgas jaunas ārdurvis, virtuves logs, jāiekārto labierīcības..

Ja arī Tevi ir uzrunājusi vēlme palīdzēt Evaņģēlija garā tiem, kuriem tas ir reāli nepieciešams, un uzlabot dzīves apstākļus daudzbērnu ģimenei, vai arī vari kā citādi palīdzēt ar padomu, lūdzu, sazinies ar mums – info@caritas.lv vai 20032459.

ATBALSTI CARITAS LATVIJA

* IESAISTOTIES BRĪVPRĀTĪGĀ KALPOŠANĀ


* ATBALSTOT FINANSIĀLI CARITAS LATVIJA DARBĪBU NORĀDOT KONKRĒTU MĒRĶI:

trūcīgajiem, ģimenēm, pārtikas lādēm, kādas draudzes karitatīvās darbības atbalstam u.c.


MŪSU KONTA NR:

LV46HABA0551008657797

Par Caritas Latvija

Mēs esam Latvijas Romas katoļu baznīcas labdarības organizācija, kas:

 • Darbojas, lai mazinātu nabadzību un sociālo nevienlīdzību
 • Popularizē brīvprātīgo darbību
 • Izstrādā jaunus projektus un piesaista ziedojumus
 • Veido jaunas Caritas grupas Romas katoļu baznīcas draudzēs
Vairāk par Caritas Latvija

Kur mēs darbojamies?

Caritas Latvija brīvprātīgie kalpo daudzās Latvijas Romas Katoļu baznīcas draudzēs un valsts sociālajās iestādēs

Jaunākie Raksti
Jaunākās Ziņas

Vasaras laiks ir jaukākais laiks, kad katrs bērns var priecāties par vasaras brīvdienām un tās piedāvātājām atpūtas iespējām. Diemžēl ne pilnībā vasaras plašās iespējas ir pieejamas bērnu nama bērniem, jo viņu iespējas ir daudz ierobežotākas. Tādēļ „Caritas Latvija” Jēkabpils grupiņa sadarbībā ar zirgu staļļa „Ūsiņš” vadītāju Ievu Jasi 5.jūnijā piedāvāja bāreņu nama „Līkumi” bērniem iespēju pavadīt dienu zirgu stallī un tā teritorijā.

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu izglītības ieguves atbalstam, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

No februāra līdz maijam reizi mēnesī Liepājas diecēzē tika organizēts izglītības seminārs brīvprātīgajiem. Tikšanās notika Liepājā, Kuldīgā, Aizputē, un katrā no tām tika uzaicināti savas jomas speciālisti, lai dalītos savās zināšanās. Semināra dalībnieki uzzināja daudz vērtīga par komunikācijas mākslu, projektu izstrādi un vadību, aktīvas klausīšanās pamatiemaņām, brīvprātīgo motivāciju, izdegšanu, līdzcietības nogurumu un tā profilaksi, kā arī par attiecībām ar sabiedrību. Pēc semināra noslēguma vairāki tā dalībnieki piekrita intervijai, lai dalītos savās pārdomās, cerībās, gūtajā: Maija Rolava no Grobiņas Sv. Brigitas draudzes, Ināra Bondareva pieder pareizticīgajai Baznīcai, bet ikdienā apmeklē Saldus Sv. Pētera un Pāvila baznīcu, Irina Žilinska no Kuldīgas Sv. Trīsvienības draudzes, Arvīds un Inese Bobinski no Nīcas luteriskās draudzes.

Iespēja pieaugušajiem, kuri vecāki par 18 gadiem, veltīt savu brīvo laiku darbam ar bērniem un jauniešiem īpašās vajadzībās!

nometne

Mūsu Atbalstītāji

Par mums

Nodibinājums Caritas Latvija ir sabiedriskā labuma organizācija

Kontakti

 • Katoļu iela 14, Rīga, LV - 1003

 • +371 67205067
  +371 29552102

 • Biroja darba laiki:
  P, O, T, C, P: 11.00.-17.00.


 

 • Caritas Latvija Valdes priekšsēdētājs: pr. Ingars Stepkāns

 • +371 29479873

 

 • Caritas Latvija brīvprātīgo tālākizglītības projekta vadītāja: Anna Eižvērtiņa

 • +371 20032459